jason gaviati

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Pomáhali jsme fotbalem!

Kdo by si kdy pomyslel, že budu jednou pomáhat právě fotbalem, ale vážně se tak stalo. Koncem dubna letošního roku jsem se zúčastnila opravdu zajímavé …